SOAL PAS FISIKA Kelas 12 SMA Semester 1 Lengkap

Halo adik-adik pembaca TEKAPE.ID, sekarang kita lanjutkan belajarnya ya
masih tetap tentang kunci jawaban tematik seperti yang sedang kamu cari

SOAL PAS FISIKA Kelas 12 SMA Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Soal Latihan UAS Tahun 202

A. Berilah Tanda Silang (X) Pada Huruf A, B, C, D dan E pada jawaban yang benar.

1. Dua buah muatan positif terpisah sejauh 50 cm. Jika gaya tolak-menolak kedua muatan 0,9 N dan besar kedua muatan sama, besar muatan tersebut adalah …

a. 12,5 µC

b. 10 µC

c. 7,5 µC

d. 5 µC

e. 2,5 µC

Jawaban : E

2. Empat buah muatan A, B, C, dan D. A dan B tolak-menolak, A dan C tarikmenarik, sedangkan C dan D tolak-menolak. Jika B bermuatan positif, maka …

a. A bermuatan negatif, C positif

b. A bermuatan positif, C positif

c. D bermuatan negatif, A positif

d. D bermuatan negatif, C positif

e. C bermuatan negatif, D positif

Jawaban : B

3. Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif……

(1) muatan Q1 menarik muatan Q2

(2) gaya coulomb sebanding dengan Q1 dan Q2

(3) gaya coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2

(4) kuat medan listrik di tengahtengah antara Q1 dan Q2 nol
yang benar adalah ….

a. 1, 2, 3 dan 4

b. 1, 2 dan 3

c. 1 dan 3

d. 2 dan 4

e. 4 saja

Jawaban : B

4. Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar qA = qB =10 –2 µC pada jarak10 cm satu dari yang lain.k = = 9.109 Nm2C2. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu (dalam Newton) adalah ….

a. 9.10–14

b. 9.10–9

c. 9.10–5

d. 9.103

e. 9.107

Jawaban : E

5. Dua muatan listrik tolak menolak dengan gaya 4 F. Jika jaraknya pisahnya dijadikan setengah kali semula, gaya tolaknya menjadi . . . .

a. 2 F

b. 4 F

c. 8 F

d. 16 F

e. 32 F

Jawaban : D

6. Dua muatan identik besarnya 2 C berjarak 6 cm, jika di antara kedua muatan diletakkan muatan 4 C pada jarak 2 cm dari muatan pertama, maka besar gaya Coulomb yang dialami muatan 4 C adalah . . . .

a. 180 N

b. 150 N

c. 135 N

d. 120 N

e. 90 N

Jawaban : C

7. Berikut gambar dua muatan listrik yang didekatkan..

Gambar yang benar ditunjukkan pada gambar nomor….

a. (1)

b. (2)

c. (3)

d. (4)

e. (5)

Jawaban : A

8. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2 A.

Jika jari-jari kelengkungan 2 cm, maka besar induksi magnet di titik P adalah …

a. 5 x 10-⁵ T

b. 4 x 10-⁵ T

c. 3 x 10-⁵ T

d. 2 x 10-⁵ T .

e. 1 x 10-⁵ T

Jawaban : E

9. Pada gambar di bawah, besar induksi magnetik di titik O adalah …

a. 1,5 x 10-⁶ T

b. 5,0 x 10-⁶ T

c. 6,0 x 10-⁶ T

d. 3,0 x 10-⁶ T

e. 6,0 x 10-⁶ T

Jawaban : D

10. Pada gambar di bawah arus listrik yang mengalir pada kawat A. Besar induksi magnetik di titik P adalah …

a. 2,5 x 10-⁵ T

b. 0,41 x 10-⁵ T

c. 0,41 x 10-⁵ T

d. 5/x x 10-⁵ T

e. 2,5 x 10-⁵ T

Jawaban : BArtikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul SOAL PAS FISIKA Kelas 12 SMA Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Soal Latihan UAS Tahun 202, https://pontianak.tribunnews.com/2020/12/10/soal-pas-fisika-kelas-12-sma-semester-1-lengkap-kunci-jawaban-soal-latihan-uas-tahun202?page=all.
Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari