Halo adik-adik pembaca TEKAPE.ID, sekarang kita lanjutkan belajarnya ya
masih tetap tentang kunci jawaban tematik seperti yang sedang kamu cari

Soal PAS Kelas 3 SD Tema 2 Menyayangi Tumbuhan dan Hewan, Kunci Jawaban Soal UAS Semester 1 2020

SOAL TEMA 2 KELAS 3 SD

*SOAL PILIHAN GANDA

 A. Berilah Tanda Silang (X) Pada Huruf A, B, C, dan D pada jawaban yang benar.

1.  Bersedekah kepada orang yang tidak mampu merupakan contoh perilaku ….

a.  syukur                                    c.  Tenggangrasa
b.  Percayadiri                            d.  Sombong

2.  Jika kita melakukan kesalahan sebaiknya kita…

a.  melupakannya                      c.  Menghindar
b.  Minta maaf                            d.  tidak menyapa

3.   Kerjasama adalah salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila yaitu sila ke ….

a.  1                                                c.  3
b.  2                                                d.  4

4.  Kerjasama dapat berjalan dengan baik jika semua warga ….

a.  Membawa tas ibu guru           c.  Mengerjakan tugas dari guru
b.  Menyontek saat ulangan        d.  Melindungi teman yang salah

5.  Tumbuhan yang dimanfaatkan manusia berupa batangnya untuk bahan banguna adalah

a.  papaya                                       c.  bambu
b.  ketela                                         d.  tebu

6.  Bayam dan kangkung dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil ….

a.  bijian                                          c.  buahnya
b.  akarnya                                     d.  daunya

7.   Putri : ”Din, apakah kamu suka berenang?”

Dina : ”Ya, tentu.”

Putri : ”Maukan besok berenang bersamaku?”

Resti : ”Oke Put, kebetulan besok aku tidak ada acara.”

Inti dari percakapan Putri dan Dina adalah ….

a.  Rencana pulang sekolah           c.  Mengajak liburan
b.  Rencana berenang                    d.  Mengisi waktu liburan
 

8.   Riko : “Bagaimana keadaanmu disana Don?”

Doni : “…..”

Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah …

a. Aku sedang menunggumu Riko          c.  Aku disini baik-baik saja
b. Aku disini sejak bulan lalu                    d.  Aku akan mengajakmu kesini

9.   Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 389 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 537 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti?

a.  926 butir biji kacang                              c.  928 butir biji kacang
b.  927 butir biji kacang                              d.  929 butir biji kacang

10.  Kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap hewan peliharaan adalah….

a.       Memberi makan dan minum jika lapar saja

b.      Membersihkan kandangnya secara rutin dan teratur

c.       Jika sakit dibiarkan saja

d.      Merawat hewan tersebut sesu kahati

11.  Contoh sikap menjaga kelestarian lingkungan sekitar adalah….

a.  Berburu                                               c.  Melakukan reboisasi
b.  Membuang sampah di sungai        d.  Menebang hutan secara liar

12.  Berikut pernyataan yang bukan merupakan pelestarian makhluk hidup adalah ….

a.       Pembuatan cagar alam dan suaka margasatwa

b.      Perburuan dan penebangan liar

c.       Pengembangbiakan hewan  dan  tumbuhan

d.      Perlindungan hewan dan tumbuhan dari kepunahan

13.  Teman-temanku datang. Mereka berpakaian bagus dan membawakan kado untukku. Aku sangat bahagia. Usiaku bertambah.
paragraph diatas menceritakan peristiwa .

a.  Ulang tahun                        c.  Kelahiran
b.  Pernikahan                         d.  Pentasseni

14.  Kejadian yang pernah dialami disebut ….

a.  peristiwa                              c.  kejadian
b.  pengalaman                        d.  kegiatan

15.  apalambangsilake lima …

a.  Bintang                                c.  Padi dan kapas
b.  Pohonberingin                   d.  Banteng


16.  Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut?

a.  11 cm                                    c.  13 cm
b.  12 cm                                    d.  14 cm

17.  Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Beni memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut?

a.  15 cm                                    c.  17 cm
b.  16 cm                                   d.  18 cm

18.  Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah ….

a.       Menghapuskan semua perbedaan

b.      Memandang rendah suku dan budaya lain

c.       Menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik

d.      Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa

19.  Yang tidak termasuk menghargai keragaman yang tumbuh di masyarakat, adalah . . .

a.       Tidak membedakan setiap suku bangsa

b.      Mencela tradisi yang tumbuh dimasyarakat

c.       Tidak membanggakan suku sendiri

d.      Mendukung setiap kegiatan masyarakat

20.  Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian adalah…

a.  Profesional                            c.  Profesi
b.  Bidang                                    d.  Keahlian
 

*SOAL ESSAY

B. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan Berikut dengan Benar!

1.      Bersikap baik kepada sesame manusia termasuk pengamalan Pancasila keberapa?

2.      Sebutkan sila kedua Pancasila!

3.      Sebutkan kewajiban seorang anak

4.      Hasil perkalian di bawah ini adalah …

a.       9 x 18 =

b.      7 x 15=

5.     

Soal 5.
Soal 5. (ISTIMEWA)

6.     

Soal 6.
Soal 6. (ISTIMEWA)

Satu biscuit dipotong menjadi empat bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan …

7.      Seorang petugas sirkus, mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 25 bagian yang sama besar. 6 bagian diberikan untuk beruang. 9 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa.Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut.
1.  Bagian daging yang dimakan harimau adalah….
2.  Bagian daging yang dimakan beruang adalah….
3.  Bagian daging yang dimakan singa adalah….

8.      Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang?
Jika domba disimpan pada 6 kandang maka tiap kandang berisi ….. domba.
Jadi :
……  ×  ……  =  ……

9.      Edo mengumpulkan 527 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 378 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah.”

Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan   Edo dan Beni?

……… + ………  = ………

Jumlah daun yang dikumpulkan  Edo dan Beni …………… helai.

10.  Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam.

Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni?

……… + ………  = ………

Jumlah daun yang milik  Edo dan Beni………… helai.Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Soal PAS Kelas 3 SD Tema 2 Menyayangi Tumbuhan dan Hewan, Kunci Jawaban Soal UAS Semester 1 2020, https://pontianak.tribunnews.com/2020/12/04/soal-pas-kelas-3-sd-tema-2-menyayangi-tumbuhan-dan-hewan-kunci-jawaban-soal-uas-semester-1-2020?page=all.
Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari